Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Tôi có thể xem các phim đã tải về dù đã hủy gia hạn Thuê Bao Tháng hay không?

Khi tài khoản của khách hàng đã hủy gia hạn Thuê Bao Tháng, sẽ xảy ra hai trường hợp như sau:

  • Thuê Bao Tháng của khách hàng vẫn chưa hết thời hạn sử dụng sau thời điểm hủy gia hạn: mọi tiêu đề phim đã tải về sẽ vẫn khả dụng để xem cho tới khi gói thuê bao hết hạn.

  • Thuê Bao Tháng của khách hàng đã hết thời hạn sử dụng vào sau thời điểm hủy gia hạn: mọi tiêu đề phim đã tải về sẽ không còn khả dụng để xem. Vì thế, hãy luôn gia hạn Thuê Bao Tháng cũng như liên kết các phương thức thanh toán để không bị gián đoạn quá trình thưởng thức phim trên Galaxy Play.
Thông tin này có hữu ích không?
Câu hỏi thường gặp