Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Sau khi khôi phục tài khoản, tôi có thể xoá tài khoản tiếp được không?

Với tài khoản đã khôi phục thành công, Khách hàng có thể thực hiện xóa tài khoản sau 7 ngày, tính từ thời điểm khôi phục thành công.

Thông tin này có hữu ích không?
Câu hỏi thường gặp