Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Có bị giới hạn số lượng phim tải về hay không?

Khách hàng không bị giới hạn số lượng phim tải về trên thiết bị Smartphone hay Tablet có cài đặt ứng dụng Galaxy Play tại bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, để tránh trường hợp bị gián đoạn trong quá trình tải phim, hãy đảm bảo thiết bị của khách hàng có đủ bộ nhớ trống cần thiết.

Galaxy Play khuyến cáo khách hàng cần chuẩn bị bộ nhớ trống khoảng từ 300MB khi tải phim với độ dài 45 phút và từ 1GB khi tải phim với độ dài 120 phút.

Thông tin này có hữu ích không?
Câu hỏi thường gặp