Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Khi tôi thực hiện xóa tài khoản, những thông tin gì sẽ bị xóa?

Khi tài khoản bị xóa hoàn tất, các thông tin sau sẽ bị xóa trên hệ thống Galaxy Play:

  • Tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Giới tính
  • Lịch sử xem phim
  • Lịch sử truy cập
  • Hủy liên kết các tài khoản bên thứ 3 liên kết trong tài khoản
  • Hủy liên kết với các phương thức thanh toán thông qua các cổng thanh toán liên kết trong tài khoản Galaxy Play

Lưu ý: Các thông tin liên quan đến giao dịch của bạn trong suốt quá trình sử dụng sẽ không được xóa, vì Galaxy Play cần thực hiện đối soát tài chính theo các quy định của pháp luật, cơ quan thuế.

Thông tin này có hữu ích không?
Câu hỏi thường gặp