Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Khi tài khoản đã xóa hoàn tất, tôi có thể khôi phục lại không?

Với các yêu cầu xóa tài khoản:

  • Tài khoản của Khách hàng chỉ có thể thực hiện khôi phục trong thời gian 14 ngày, kể từ ngày gửi yêu cầu xóa tài khoản thành công.
  • Sau thời gian quy định, khi tài khoản của bạn được xóa hoàn tất trên hệ thống Galaxy Play, tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục.

Bạn có thể sử dụng số điện thoại hoặc tài khoản bên thứ ba của tài khoản đã xóa để đăng ký tạo tài khoản Galaxy Play mới. Và lưu ý rằng với tài khoản mới này, sẽ không có các thông tin, gói dịch vụ của tài khoản đã xóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Câu hỏi thường gặp