Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Tôi có thể khôi phục đã xoá không?

Với tài khoản đang trong chờ xóa, Khách hàng có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách bên dưới để tiến hành khôi phục tài khoản:

Cách 1: Sử dụng trang khôi phục tài khoản

 • Bước 1: Khách hàng truy cập trang khôi phục tài khoản tại đây .
 • Bước 2: Nhập số điện thoại của tài khoản cần khôi phục và chọn Tiếp tục.
 • Bước 3: Trên màn hình nhập mã xác nhận, Khách hàng nhập mã xác nhận được gửi qua tin nhắn. (Gồm 4 số)
 • Bước 4: Nếu mã xác nhận đúng, trên màn hình sẽ hiển thị thông báo khôi phục thành công.

Khi tài khoản khôi phục thành công, khách hàng có thể đăng nhập ngay bằng tài khoản vừa khôi phục để tiếp tục trải nghiệm trên ứng dụng Galaxy Play.

Lưu ý: Link truy cập trang khôi phục tài khoản được gửi đến Khách hàng qua sms và email (với các email đã xác thực) ngay sau khi yêu cầu xóa tài khoản gửi thành công.

Cách 2: Sử dụng ứng dụng Galaxy Play (Mobile/Tablet/Web/TV)

 • Bước 1: Mở ứng dụng Galaxy Play.
 • Bước 2: Đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại của tài khoản chờ xóa.
 • Bước 3: Trong màn hình khôi phục tài khoản, chọn Khôi phục tài khoản.
 • Bước 4: Nhập mã xác thực trong tin nhắn gửi đến số điện thoại của tài khoản chờ xóa.
 • Bước 5: Chọn Kho phim để tiếp tục sử dụng tài khoản

Lưu ý:

 • Ứng dụng Galaxy Play chỉ hỗ trợ Khách hàng khôi phục tài khoản trong thời gian là 14 (mười bốn) ngày, kể từ ngày gửi yêu cầu xoá. Sau thời gian đó, Khách hàng vui lòng tạo tài khoản mới.
 • Với các tài khoản đã bị xóa hoàn tất, Khách hàng vui lòng sử dụng tài khoản khác để đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới bằng số điện thoại của tài khoản đã xóa để sử dụng dịch vụ.
Thông tin này có hữu ích không?
Câu hỏi thường gặp