Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Chính sách bảo mật

  1. Galaxy Play chỉ thu thập thông tin khi có sự đồng ý cung cấp của Quý Khách hàng.
    Những thông tin được Galaxy Play thu thập để phục vụ Quý Khách hàng bao gồm: họ và tên; địa chỉ email; số điện thoại; mật khẩu và một số thông tin bổ sung (trong trường hợp cần thiết).


2. Galaxy Play có thể chia sẻ thông tin của Quý Khách hàng một cách hợp lý trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

  • Được sự đồng ý của Quý Khách hàng.
  • Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


3. Thời hạn lưu trữ, bảo mật thông tin: Galaxy Play sẽ lưu trữ và bảo mật các thông tin do Quý Khách hàng cung cấp trên hệ thống của Galaxy Play trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ Galaxy Play, cho đến khi Quý Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp cho Galaxy Play, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.


4. Thông tin về đơn vị thu thập và quản lý thông tin của Quý Khách hàng:

  • Công ty Cổ Phần Galaxy Play
  • Địa chỉ trụ sở chính: số 59 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 1900 8675


5. Quý Khách hàng có thể thực hiện việc tự chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách tự truy cập vào website www.galaxyplay.vn hoặc liên hệ với Galaxy Play qua hotline: 1900 8675.


6. Galaxy Play cam kết không tiết lộ thông tin Quý Khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin của Quý Khách hàng sẽ được thực hiện theo Quy chế này.


7. Galaxy Play khuyến cáo Quý Khách hàng hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, chú ý chế độ sao lưu mật khẩu và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi sử dụng các thiết bị chung. Galaxy Play sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của Quý Khách hàng bị rò rỉ vì bất kỳ lý do nào xuất phát từ Quý Khách hàng.


8. Điều khoản bảo mật này chỉ áp dụng những thông tin Quý Khách hàng đăng ký trên hệ thống của Galaxy Play. Mọi thông tin Quý Khách hàng đăng ký tại những hệ thống khác sẽ không được Galaxy Play bảo mật.