Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Sau khi thuê phim trong mục Phim Có Phí, tôi có thể tải phim về được không? Và tôi có được thông báo khi mục đã tải sắp hết hạn hay không?

Sau khi khách hàng thuê phim trong mục Phim Có Phí, khách hàng có thể tải phim về thiết bị để xem khi không có kết nối Internet. Ứng dụng Galaxy Play trên Smartphone và Tablet được tích hợp tính năng tải phim trong từng phim.

Đối với Phim Có Phí, khi khách hàng thực hiện tải phim, thao tác này tương đồng với hành động bấm xem phim. Vì vậy, thời gian xem phim của khách hàng với phim đã thuê là 48 giờ, kể từ lúc bấm "Tải phim". Khách hàng có thể truy cập Thư mục trên ứng dụng Galaxy Play để quản lý Phim Có Phí tải về. Trong từng phim sẽ có đồng hồ đếm ngược thời gian, giúp khách hàng biết được chính xác thời gian thuê phim còn lại trước khi hết hạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Câu hỏi thường gặp