Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Gói dịch vụ và các phim thuê còn hạn của tài khoản đã gửi yêu cầu xóa được xử lý như thế nào?

Với trường hợp Khách hàng đã gửi yêu cầu xóa tài khoản:

  • Trong thời gian chờ xóa, các gói dịch vụ và các phim thuê còn hạn sẽ được tạm khóa.
  • Để tiếp tục sử dụng các gói dịch vụ đã mua hoặc xem phim đã thuê, Khách hàng cần thực hiện khôi phục tài khoản trong thời gian cho phép.

Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện khôi phục tài khoản, sau 14 (mười bốn) ngày kể từ gửi yêu cầu xoá, thời hạn gói dịch vụ, phim thuê đã thanh toán còn hạn, sẽ bị hủy. Khách hàng muốn xem phim có thể sử dụng tài khoản khác hoặc tạo tài khoản mới và đăng ký mới cho các gói dịch vụ.

Thông tin này có hữu ích không?
Câu hỏi thường gặp