Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Tài khoản Galaxy Play có thể đăng nhập và xem được bao nhiêu thiết bị?

Một tài khoản Galaxy Play có thể đăng nhập trên 5 thiết bị thông minh (như Smart TV, Smartphone, Tablet, Laptop) và xem song song trên 2 thiết bị vào cùng một thời điểm.

Tài khoản trên box FPT TV hay box MyTV chỉ xem được duy nhất trên box đăng ký.

Thông tin này có hữu ích không?
Câu hỏi thường gặp