Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Thế nào là phim có bản quyền?

Phim có bản quyền là phim có được một cách hợp pháp với sự đồng ý của chủ sở hữu bộ phim đó. Tất cả các phim được Galaxy Play cung cấp đều được mua bản quyền từ nhà sản xuất phim hay đơn vị sở hữu bản quyền phim theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Thông tin này có hữu ích không?