Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Galaxy Play có thể xem trên thiết bị nào?

Galaxy Play được sử dụng thật dễ dàng và nhanh chóng trên các nền tảng:

  • SmartTV: Ứng dụng Galaxy Play trên kho ứng dụng Samsung, Sony, LG
  • Smartphone: Ứng dụng Galaxy Play trên kho ứng dụng Google Play và App Store
  • Tablet: Ứng dụng Galaxy Play trên kho ứng dụng Google Play và App Store
  • Website: galaxyplay.vn
  • Thiết bị đầu cuối như box FPT TV, box MyTV: Ứng dụng Galaxy Play được cài đặt sẵn trong box
Thông tin này có hữu ích không?