Galaxy Play có thể xem trên thiết bị nào?

Galaxy Play được sử dụng thật dễ dàng và nhanh chóng trên các nền tảng:

  • SmartTV: Ứng dụng Galaxy Play trên kho ứng dụng Samsung, Sony, LG
  • Smartphone: Ứng dụng Galaxy Play trên kho ứng dụng Google Play và App Store
  • Tablet: Ứng dụng Galaxy Play trên kho ứng dụng Google Play và App Store
  • Website: galaxyplay.vn
  • Thiết bị đầu cuối như box FPT TV, box MyTV: Ứng dụng Galaxy Play được cài đặt sẵn trong box
Thông tin này có hữu ích không?