Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Gói FIM30 có thể sử dụng kèm theo các gói data khác của MobiFone hay không?

Khi đăng ký gói FIM30, khách hàng được sử dụng kèm theo gói data khác, ngoại trừ các gói FIMB30, FIMB70, FIMB1, F10. Hãy kiểm tra lại các gói cước mà khách hàng đang sử dụng trước khi đăng ký gói FIM30.

Thông tin này có hữu ích không?