Mời bạn trải nghiệm giao diện mới
Phim Điện Ảnh
Tận Diệt

Tận Diệt

- Hành động
- 99 phút
- T18
- Cao Cấp
Chuyện Ngày Xưa Ở Hollywood

Chuyện Ngày Xưa Ở Hollywood

- Hành động
- 155 phút
- T16
- Phim Thuê
Huyền Thoại Muay Thái – 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ

Huyền Thoại Muay Thái – 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ

- Hành động
- 102 phút
- T16
- Cao Cấp
Lính Thủy Đánh Bộ 6: Chặn Lối

Lính Thủy Đánh Bộ 6: Chặn Lối

- Hành động
- 82 phút
- T16
- Cao Cấp
Sát Thủ Máu Lạnh

Sát Thủ Máu Lạnh

- Hành động
- 97 phút
- T16
- Cao Cấp
Đấu Súng

Đấu Súng

- Hành động
- 87 phút
- T16
- Cao Cấp
Tàn Sát

Tàn Sát

- Hành động
- 92 phút
- T16
- Cao Cấp
Chị Mười Ba

Chị Mười Ba

- Phim Việt
- 95 phút
- T16
- Cao Cấp
Phi Vụ Cuối Cùng

Phi Vụ Cuối Cùng

- Hành động
- 108 phút
- T16
- Cao Cấp
Người Nhện Siêu Đẳng

Người Nhện Siêu Đẳng

- Hành động
- 131 phút
- T13
- Cao Cấp
Siêu Nhân X

Siêu Nhân X

- Phim Việt
- 81 phút
- T13
- Cao Cấp
Hồ Sơ Lửa - Phần 2: Người Ba Mặt

Hồ Sơ Lửa - Phần 2: Người Ba Mặt

- Hành động
- 50 tập
- T16
- Cao Cấp
Quần Đạo: Kỷ Nguyên Bạo Tàn

Quần Đạo: Kỷ Nguyên Bạo Tàn

- Hành động
- 138 phút
- T16
- Cao Cấp
Sói Già

Sói Già

- Phim Việt
- 5 tập
- T16
- Cao Cấp
Kim Mao Khuyển - Đoàn Cảnh Trụ

Kim Mao Khuyển - Đoàn Cảnh Trụ

- Cổ trang
- 90 phút
- T13
- Cao Cấp
Vùng Đất Quỷ Dữ

Vùng Đất Quỷ Dữ

- Hành động
- 97 phút
- T16
- Cao Cấp
Hỏa Ngục

Hỏa Ngục

- Hành động
- 117 phút
- T13
- Cao Cấp
Phi Hổ 3

Phi Hổ 3

- Hành động
- 30 tập
- T13
- Cao Cấp
Xích Phát Quỷ - Lưu Đường

Xích Phát Quỷ - Lưu Đường

- Cổ trang
- 99 phút
- T13
- Cao Cấp