Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Điều khoản sử dụng

Dịch vụ Xem phim theo yêu cầu Galaxy Play (“Dịch vụ Galaxy Play”) là dịch vụ do Công ty Cổ phần Galaxy Play cung cấp, cho phép người dùng có thể truy cập để xem phim và các nội dung video khác (“Nội dung”) vào bất cứ thời gian nào người dùng mong muốn trên các thiết bị và/hoặc nền tảng khác nhau thông qua mạng Internet.

Bằng việc sử dụng dịch vụ của Galaxy Play, Quý Khách hàng đồng ý và chấp thuận bị ràng buộc về pháp lý bởi các quyền và nghĩa vụ phát sinh theo quy định tại Quy chế này. Galaxy Play có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Galaxy Play.

1. Đăng ký tài khoản

1.1. Để sử dụng Dịch vụ Galaxy Play, Quý Khách hàng phải đăng ký tài khoản khách hàng thông qua thiết bị hoặc nền tảng có thể truy cập vào Dịch vụ Galaxy Play và cung cấp cho Galaxy Play các thông tin cần thiết để xác nhận tài khoản. Quý Khách hàng có trách nhiệm cập nhật và đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin đã cung cấp cho Galaxy Play. Quý Khách hàng có thể kiểm tra thông tin tài khoản tại website www.galaxyplay.vn.

1.2. Để đăng ký và sử dụng tài khoản, Quý Khách hàng phải là người đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trẻ em và người vị thành niên chỉ có thể sử dụng Dịch vụ Galaxy Play khi được sự cho phép và giám sát của Quý Khách hàng.

1.3. Galaxy Play có quyền yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp giấy tờ, bằng chứng chứng minh về độ tuổi và các thông tin xác nhận tài khoản.

1.4. Quý Khách hàng phải đăng ký một phương thức thanh toán hợp lệ và phù hợp với thiết bị hoặc nền tảng mà Quý Khách hàng đang sử dụng (“Phương Thức Thanh Toán”). Quý Khách hàng đồng ý cho phép Galaxy Play thu tiền sử dụng Dịch vụ Galaxy Play thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký.

1.5. Quý Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản đã đăng ký thông qua việc bảo mật mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản của Quý Khách hàng. Đồng thời, Quý Khách hàng cần bảo quản cẩn thận các thiết bị đã dùng để truy cập Dịch vụ Galaxy Play nhằm bảo mật tài khoản của Quý Khách hàng. Galaxy Play không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc tài khoản của Quý Khách hàng bị sử dụng trái phép. Đồng thời, Galaxy Play có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng tài khoản của Quý Khách hàng với mục đích bảo vệ cho Quý Khách hàng, Galaxy Play hoặc các đối tác của chúng tôi khỏi các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

2. Dịch vụ

Theo sự lựa chọn của Quý Khách hàng, dịch vụ Galaxy Play sẽ được cung cấp đến Quý khách hàng theo các hình thức với giá cước tương ứng (đã bao gồm VAT) như sau:

2.1 Gói “Galaxy Play Cao Cấp”: Khi đăng ký gói dịch vụ này, Quý Khách hàng sẽ được xem toàn bộ các Nội dung trong danh mục gói cao cấp không giới hạn số lượng và số lần xem trong một tháng.

Mỗi tài khoản đăng ký gói “Galaxy Play Cao Cấp” được xem trên 05 (năm) loại thiết bịtối đa trên 04 (bốn) thiết bị trong cùng một thời điểm.
Giá cước: 60.000 Đồng/tháng.

2.2 Gói “Galaxy Play Mobile”: Khi đăng ký gói dịch vụ này, Quý Khách hàng sẽ được xem toàn bộ các Nội dung trong danh mục gói không giới hạn số lượng và số lần xem trong một tháng.

Mỗi tài khoản đăng ký gói “Galaxy Play Mobile” được xem trên 01 (một) thiết bị điện thoại thông minhtối đa 01 (một) Nội dung trong cùng một thời điểm.

Giá cước: 20.000 Đồng/tháng.

2.3 Phim có phí: Đối với một số phim chọn lọc trên hệ thống Galaxy Play, Quý Khách hàng sẽ trả phí cho từng phim để xem trong 48 (bốn mươi tám) giờ.

Giá cước: 19.000 Đồng đến 70.000 Đồng/phim/48 giờ.

Thời hạn sử dụng dịch vụ: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thanh toán thành công, Quý Khách hàng vui lòng thực hiện việc xem phim đã trả phí. Sau thời hạn này, quyền xem đối với các phim đã trả phí sẽ không còn khả dụng. Để xem các phim này, Quý Khách hàng phải thực hiện thanh toán lại.

Ngoài những dịch vụ mà Quý Khách hàng đã đăng ký, Quý Khách hàng sẽ không buộc phải sử dụng bất kỳ dịch vụ đính kèm nào khác khi cài đặt và sử dụng dịch vụ Galaxy Play.

3. Sử dụng dịch vụ

3.1. Quý Khách hàng cam kết sẽ sử dụng các Dịch vụ của Galaxy Play, và bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play cho mục đích giải trí cá nhân và phi lợi nhuận. Quý Khách hàng được cấp quyền không độc quyền để truy cập và xem Nội dung thông qua Dịch vụ Galaxy Play của Galaxy Play. Quý Khách hàng không có quyền cấp lại, chuyển nhượng hay chuyển giao bản quyền của bất kỳ Nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào. Quý Khách hàng không được sử dụng Dịch vụ Galaxy Play và/hoặc Nội dung để phục vụ các hoạt động công chúng hoặc trình chiếu cho số đông người xem.


3.2. Quý Khách hàng chỉ được sử dụng các dịch vụ của Galaxy Play trên lãnh thổ Việt Nam.


3.3. Quý Khách hàng cam kết sử dụng Dịch vụ Galaxy Play và/hoặc Nội dung, bao gồm tất cả các tính năng, chức năng và bộ phận liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.


3.4. Quý Khách hàng cam kết không thu trái phép, lưu trữ, tái bản, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng các Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play trừ khi được cho phép rõ ràng trong Quy chế này hoặc được Galaxy Play đồng ý bằng văn bản.

3.5 Quý Khách hàng cũng cam kết không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nào Galaxy Play đặt ra đối với bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play.


3.6. Quý Khách hàng cũng cam kết không dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play; không chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay chỉnh sửa Nội dung hoặc phần mềm được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play; và không sử dụng bất kỳ biện pháp khai thác, thu thập hoặc phân tách dữ liệu nào từ Dịch vụ Galaxy Play.


3.7. Quý Khách hàng không được phép đăng tải, gửi hoặc sử dụng biện pháp khác nhằm làm gián đoạn, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng trong bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng nào được sử dụng để truy cập Dịch vụ Galaxy Play.


3.8. Quý Khách hàng đồng ý rằng chất lượng Dịch vụ Galaxy Play và Nội dung có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của Quý khách hàng, và Galaxy Play sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nếu chất lượng Dịch vụ Galaxy Play và Nội dung trên thực tế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này. Quý Khách hàng hiểu và chấp thuận rằng Dịch vụ Galaxy Play và Nội dung có thể không sử dụng được và/hoặc không hoạt động được trên một số ít thiết bị TV (Ti vi).

3.9. Quý Khách hàng đồng ý rằng, để cung cấp Dịch vụ Galaxy Play và Nội dung với chất lượng tốt nhất, Galaxy Play có thể thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp các đặc tính Dịch vụ Galaxy Play, bao gồm nhưng không giới hạn: website, các ứng dụng trên điện thoại, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạch, tính năng quảng cáo, danh mục Nội dung, phương thức giao sản phẩm và giá dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Galaxy Play, Quý Khách hàng đồng ý cho phép Galaxy Play thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp nói trên mà không cần thông báo hay xin phép trước đối với Quý Khách hàng, và việc kiểm tra, cập nhật và nâng cấp này có thể dẫn đến gián đoạn Dịch vụ Galaxy Play trong một khoảng thời gian hợp lý.

4. Phí Dịch vụ và Thanh toán

4.1. Quý Khách hàng sẽ trả Phí Dịch vụ để sử dụng Dịch vụ Xem phim theo tháng và Dịch vụ Xem phim có phí được thông báo cho Quý Khách hàng tại thời điểm đăng ký Dịch vụ Galaxy Play. Galaxy Play có quyền điều chỉnh mức Phí Dịch vụ tại từng thời điểm khác nhau, và Phí Dịch vụ mới sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố.


4.2. Quý Khách hàng sẽ thanh toán Phí Dịch vụ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký hoặc được hướng dẫn bởi Galaxy Play. Quý Khách hàng đồng ý rằng tuỳ thuộc vào thiết bị và/hoặc nền tảng được sử dụng để truy cập Dịch vụ Galaxy Play, Galaxy Play có thể yêu cầu các Phương Thức Thanh Toán khác nhau.

Quý Khách hàng lưu ý: Việc Thanh toán Phí Dịch vụ sẽ được thực hiện tự động theo Điều 2.2 Quy chế này. Bên cạnh đó, khi Quý Khách hàng lần đầu tiên kết nối thẻ Visa với tài khoản sẽ bị hệ thống ngân hàng liên kết tính phí kiểm tra thẻ (thông thường là 01 USD), phí này sẽ được hoàn lại theo chính sách của ngân hàng liên kết.


4.3. Trong trường hợp Galaxy Play không thể thu Phí Dịch vụ từ Phương Thức Thanh Toán mà Quý Khách hàng đăng ký, Galaxy Play có thể tạm ngưng việc cung cấp Dịch vụ Galaxy Play cho đến khi Quý Khách hàng cung cấp/đăng ký một Phương Thức Thanh Toán phù hợp khác.

4.4. Quý Khách hàng đồng ý rằng Galaxy Play có thể uỷ quyền cho một/một số đối tác khác tuỳ theo sự lựa chọn của Galaxy Play thực hiện việc thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng. Quý Khách hàng đồng ý cho phép Galaxy Play cung cấp cho các đối tác này các thông tin cần thiết về tài khoản và việc sử dụng Dịch vụ Galaxy Play của Quý Khách hàng để phục vụ việc các đối tác này thay mặt Galaxy Play thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng.


4.5. Quý Khách hàng có thể hủy việc sử dụng Dịch vụ Xem phim theo tháng đã đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào. Để hủy dịch vụ, Quý Khách hàng cần gọi điện tổng đài 1800 9090 và cung cấp thông tin cần thiết về tài khoản của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng sẽ không bị thu Phí Dịch vụ kể từ kỳ thanh toán kế tiếp nếu như huỷ dịch vụ tối thiểu 01 ngày trước khi bắt đầu kỳ thanh toán kế tiếp.

4.6. Quý Khách hàng đồng ý rằng Galaxy Play sẽ không có trách nhiệm hoàn lại Phí Dịch vụ mà Quý Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp Quý Khách hàng không sử dụng Dịch vụ Galaxy Play, huỷ Dịch vụ Galaxy Play hoặc không thể sử dụng được Dịch vụ Galaxy Play vì bất kỳ lý do gì không do lỗi của Galaxy Play.

5. Khuyến mại và dùng thử

Quý Khách hàng hiểu rõ rằng, tuỳ từng thời điểm, Quý Khách hàng có thể được miễn, giảm Phí Dịch vụ theo các chương trình khuyến mại hoặc dùng thử Dịch vụ Galaxy Play có thời hạn do Galaxy Play và các đối tác thực hiện. Quý Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi kết thúc thời hạn khuyến mại hoặc dùng thử nói trên, việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Galaxy Play sẽ tạo thành một giao dịch mua bán giữa Quý Khách hàng và Galaxy Play, và Galaxy Play có quyền thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng tính từ thời điểm kết thúc chương trình khuyến mại/dùng thử trở đi. Quý Khách hàng đồng ý cho phép Galaxy Play thu tiền sử dụng Dịch vụ Galaxy Play thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký.

7. Quyền và nghĩa vụ của Galaxy Play

7.1. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ Galaxy Play, nếu Quý Khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Quy chế này, Galaxy Play có toàn quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ Galaxy Play và xóa bỏ tài khoản của Quý Khách hàng mà không cần thông báo trước với Quý Khách hàng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm bồi hoàn nào đối với với Quý Khách hàng.

7.2. Trong trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng Dịch vụ Galaxy Play, bên cạnh các biện phạm xử lý của Galaxy Play, Galaxy Play có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý và cung cấp các thông tin có liên quan đến tài khoản của Quý Khách hàng cho cơ quan này để xử lý theo quy định của pháp luật.


7.3. Galaxy Play có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Quý Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ Galaxy Play. Để giải quyết khiếu nại một cách hiệu quả, Galaxy Play chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với các Quý Khách hàng đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản, bao gồm cả các thông tin về Phương Thức Thanh Toán. Trong trường hợp cần thiết, Galaxy Play có thể yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung trong một thời hạn nhất định để phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại, và Quý Khách hàng cam kết sẽ hợp tác cung cấp cho Galaxy Play những thông tin, tài liệu đó đúng thời hạn đã được yêu cầu.


7.4. Galaxy Play có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được quy định tại các Điều 4.4, 7.211.2 của Quy chế này.


7.5. Galaxy Play không cam kết hay bảo đảm các Dịch vụ do Galaxy Play cung cấp không mắc lỗi và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh thiệt hại, hư hỏng, đột nhập, virus, can thiệp, phá hoại, thâm nhập hay các yếu tố khác phát sinh ngoài khả năng kiểm soát một cách hợp lý của Galaxy Play hay các đối tác của Galaxy Play, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến thiết bị của Quý Khách hàng hoặc đường truyền Internet.

8. Giới hạn trách nhiệm

8.1. “Bất Khả Kháng” được hiểu là sự kiện không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của bên chịu ảnh hưởng của sự kiện đó và không thể lường trước và tránh được, cho dù nó xảy ra trong hiện tại hay tương lai, bao gồm thiên tai, chiến tranh, đe dọa chiến tranh, hành động khủng bố, sự can thiệp về quân sự hoặc hải quân, sự phá hoại, hành động cố ý phá hoại, khởi nghĩa, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, sấm sét, bão, cháy, cấm vận, dịch bệnh, đình công, hỏng hóc của vệ tinh, chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet có thể làm gián đoạn hoặc giảm chất lượng Dịch vụ Galaxy Play.


8.2. Galaxy Play cam kết sẽ cố gắng tối đa để thực hiện việc cung cấp Dịch vụ Galaxy Play tốt nhất có thể và giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh nhưng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Bất Khả Kháng.

9. Quyền Sở hữu trí tuệ

Quý Khách hàng hiểu rằng Dịch vụ Galaxy Play, các Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play, các phần mềm và biểu tượng được sử dụng để cung cấp Dịch vụ Galaxy Play có chứa các Quyền Sở hữu trí tuệ thuộc về Galaxy Play và/hoặc các đối tác và các doanh nghiệp liên kết của Galaxy Play được pháp luật công nhận và bảo hộ. Quý Khách hàng cam kết sẽ tôn trọng các Quyền Sở hữu trí tuệ này và không thực hiện cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến các Quyền Sở hữu trí tuệ này. Đồng thời Quý khách hàng cam kết sẽ hỗ trợ Galaxy Play thực hiện các biện pháp chống lại hành vi xâm phạm đến các Quyền Sở hữu trí tuệ này từ bất kỳ bên thứ ba nào khác.

10. Giới hạn lãnh thổ

Quý Khách hàng chỉ được sử dụng Dịch vụ Galaxy Play và xem các Nội dung trên lãnh thổ Việt Nam. Bất kỳ hành vi sử dụng công nghệ để truy cập vào Dịch vụ Galaxy Play và Nội dung ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam đều bị coi là vi phạm nghiêm trọng Quy chế này và là cơ sở để Galaxy Play đơn phương chấm dứt cung cấp Dịch vụ Galaxy Play đối với Quý Khách hàng.

11. Bảo mật thông tin của Quý Khách hàng

11.1. Galaxy Play chỉ thu thập thông tin khi có sự đồng ý cung cấp của Quý Khách hàng.
Những thông tin được Galaxy Play thu thập để phục vụ Quý Khách hàng bao gồm: họ và tên; địa chỉ email; số điện thoại; mật khẩu và một số thông tin bổ sung (trong trường hợp cần thiết).


11.2. Galaxy Play có thể chia sẻ thông tin của Quý Khách hàng một cách hợp lý trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

 • Được sự đồng ý của Quý Khách hàng.
 • Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


11.3. Thời hạn lưu trữ, bảo mật thông tin: Galaxy Play sẽ lưu trữ và bảo mật các thông tin do Quý Khách hàng cung cấp trên hệ thống của Galaxy Play trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ Galaxy Play, cho đến khi Quý Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp cho Galaxy Play, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.


11.4. Thông tin về đơn vị thu thập và quản lý thông tin của Quý Khách hàng:

 • Công ty Cổ Phần Galaxy Play
 • Địa chỉ trụ sở chính: số 63A Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 1800 9090


11.5. Quý Khách hàng có thể thực hiện việc tự chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách tự truy cập vào website www.galaxyplay.vn hoặc liên hệ với Galaxy Play qua hotline: 1800 9090.


11.6. Galaxy Play cam kết không tiết lộ thông tin Quý Khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin của Quý Khách hàng sẽ được thực hiện theo Quy chế này.


11.7. Galaxy Play khuyến cáo Quý Khách hàng hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, chú ý chế độ sao lưu mật khẩu và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi sử dụng các thiết bị chung. Galaxy Play sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của Quý Khách hàng bị rò rỉ vì bất kỳ lý do nào xuất phát từ Quý Khách hàng.


11.8. Điều khoản bảo mật này chỉ áp dụng những thông tin Quý Khách hàng đăng ký trên hệ thống của Galaxy Play. Mọi thông tin Quý Khách hàng đăng ký tại những hệ thống khác sẽ không được Galaxy Play bảo mật.

12. Các quy định chung

12.1. Các điều khoản của Quy chế này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Quy chế này xung đột với các quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc vì lý do khác bị coi là không có hiệu lực hoặc không có giá trị, điều khoản đó sẽ được Galaxy Play chỉnh sửa để trở nên có hiệu lực, có giá trị và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Các nội dung khác của Quy chế không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị.


12.2. Galaxy Play có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung Quy chế này tùy từng thời điểm. Việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Galaxy Play sau khi có sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế được hiểu là Quý Khách hàng đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này.


12.3. Galaxy Play có quyền chỉ định hoặc chuyển giao việc cung cấp Dịch vụ Galaxy Play và/hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của Galaxy Play theo Quy chế này cho một bên thứ ba bất kỳ, và Quý Khách hàng đồng ý hợp tác với Galaxy Play để việc chỉ định hoặc chuyển giao này có hiệu quả.


12.4. Trừ khi có thoả thuận khác, các thông tin trao đổi giữa Galaxy Play với Quý Khách hàng sẽ được thực hiện qua hình thức thông điệp dữ liệu.

6. Xóa tài khoản

Quý Khách hàng có thể xóa vĩnh viễn tài khoản đã đăng ký trên hệ thống Galaxy Play (“Tài khoản”). Bằng việc thực hiện thao tác xóa Tài khoản, Quý Khách hàng đã hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ Quy chế xóa Tài khoản này và tất cả quy định, hướng dẫn khác của Galaxy Play liên quan đến việc xóa Tài khoản.

Galaxy Play có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần hoặc toàn bộ Quy chế xóa Tài khoản này và các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc xóa Tài khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Quý Khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi chính sách của Galaxy Play.

6.1 Thao tác xóa và khôi phục Tài khoản

Quý Khách hàng thực hiện thao tác xóa và khôi phục Tài khoản theo hướng dẫn tại: https://galaxyplay.vn/help/cau-hoi-thuong-gap/thong-tin-xoa-va-khoi-phuc-tai-khoan-galaxy-play

6.2 Thời hạn xóa Tài khoản

Trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Quý Khách hàng hoàn thành thao tác xóa Tài khoản theo Mục 1 trên (“Thời hạn chờ xóa”), Tài khoản của Quý Khách hàng sẽ được đưa vào vào danh sách chờ xóa. Nếu hết Thời hạn chờ xóa mà Quý Khách hàng không thực hiện thao tác khôi phục Tài khoản, Tài khoản sẽ được xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống Galaxy Play.

6.3 Thông tin Tài khoản của Khách hàng:

6.3.1. Galaxy Play sẽ xóa tất cả thông tin trong Tài khoản của Quý Khách hàng (bao gồm: số điện thoại, email, các liên kết cổng thanh toán, lịch sử xem phim,…) ra khỏi hệ thống Galaxy Play.

6.3.2. Galaxy Play buộc phải lưu lại một số thông tin như sau:

 • Thông tin liên quan đến giao dịch của Quý Khách hàng (như lịch sử giao dịch) để thực hiện đối soát, báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Thông tin liên quan đến các giao dịch để báo cáo tài chính và/hoặc báo cáo cho các chủ thể có thẩm quyền.
 • Thông tin liên quan đến vụ kiện, cuộc điều tra mà Galaxy Play buộc phải lưu giữ theo quy định pháp luật.
 • Các thông tin khác theo quy định pháp luật.

6.4 Kết quả của việc xóa Tài khoản

6.4.1. Trường hợp Tài khoản của Quý Khách hàng đã được xóa thì tất cả quyền của Quý Khách hàng liên quan đến Tài khoản cũng sẽ mặc nhiên chấm dứt.

6.4.2. Đối với các Tài khoản đang trong Thời hạn chờ xóa, Quý Khách hàng không thể thực hiện đăng ký, nâng cấp và sử dụng Dịch vụ. Để tiếp tục sử dụng Tài khoản và Dịch vụ, Quý Khách hàng cần đăng nhập và hoàn thành thao tác khôi phục Tài khoản trong Thời hạn chờ xóa.

6.4.3. Đối với các Tài khoản đã được xóa khỏi hệ thống Galaxy Play:

 • Quý Khách hàng không thể đăng nhập Tài khoản và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ trong Tài khoản đã xóa thành công. Quý Khách hàng có thể tạo lại Tài khoản mới với số điện thoại của các Tài khoản đã xoá thành công.
 • Trường hợp Tài khoản có Dịch vụ còn hạn sử dụng, Dịch vụ này sẽ chấm dứt ngay khi Tài khoản được xóa. Phần Dịch vụ còn hạn sử dụng sẽ không được đền bù, hoàn trả, chuyển giao, quy đổi thành tiền, tài sản khác hoặc bất kỳ hình thức quy đổi nào khác.
 • Quý Khách hàng hiểu và chấp thuận rằng số tiền mà Quý Khách hàng đã thanh toán đối với Dịch vụ sẽ không được hoàn trả và/hoặc quy đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

Trường hợp Quý Khách hàng đăng ký và/hoặc thanh toán phí Dịch vụ thông qua bên thứ ba khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nhà mạng viễn thông, cổng thanh toán Apple Store, Google Play), Quý Khách hàng cần liên hệ các bên thứ ba này để chấm dứt việc đăng ký, gia hạn và thanh toán phí Dịch vụ trong Tài khoản đã xóa. Để làm rõ, Galaxy Play không có nghĩa vụ (i) hoàn trả cho Quý Khách hàng số tiền mà Galaxy Play nhận được thông qua bên thứ ba nêu trên, và (ii) giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch giữa Quý Khách hàng và bên thứ ba nêu trên.

 • Quý Khách hàng hiểu và chấp thuận rằng bất cứ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến Dịch vụ trong Tài khoản đã xoá và các vấn đề khác đều không được giải quyết sau ngày xóa Tài khoản.
 • Quý Khách hàng hiểu và đồng ý rằng dù đã xóa Tài khoản, Quý Khách hàng vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của Quý Khách hàng đối với Tài khoản đã xóa.