Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Có những gói cước nào Galaxy Play đang hợp tác cùng nhà mạng MobiFone? Quyền lợi là gì?

Galaxy Play đang hợp tác cùng MobiFone để cung cấp nhiều gói cước phù hợp với nhu cầu của khách hàng như sau:

 1. FIM30 (100.000 VNĐ/tháng):
  - Tặng 2.5 GB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Cao Cấp.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_FIM30 gửi 999.

 2. FIMB30 (30.000 VNĐ/tháng):
  - Tặng 300 MB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Chuẩn.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_FIMB30 gửi 999.

 3. FIMB70 (70.000 VNĐ/tháng):
  - Tặng 2.0 GB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Chuẩn.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_FIMB70 gửi 999.

 4. FIMB1 (3.000 VNĐ/ngày):
  - Tặng 100 MB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Chuẩn.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_FIMB1 gửi 999.

 5. HDFIM (120.000 VNĐ/tháng):
  - Tặng 3.0 GB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Cao cấp.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_HDFIM gửi 999.

 6. F10 (10.000 VNĐ/ngày):
  - 1.2 GB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Chuẩn.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_F10 gửi 999.
 7. HSV50 (50.000 VNĐ/tháng): Dành cho Học sinh - Sinh viên
  - 5 GB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Chuẩn.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_HSV50 gửi 999.
 8. BL5GT (50.000 VNĐ/tháng): Dành cho thuê bao MobiFone khu vực 6
  - 5 GB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Chuẩn.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_BL5GT gửi 999.

 9. DIP79 (79.000 VNĐ/tháng): Dành cho thuê bao MobiFone khu vực 5
  - 8.0 GB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Chuẩn.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_DIP79 gửi 999.

 10. BL5GT (50.000 VNĐ/tháng): Dành cho thuê bao MobiFone khu vực 6
  - 5 GB data lướt web.
  - Tặng gói Galaxy Chuẩn.
  - Miễn phí dung lượng data xem phim trên ứng dụng Galaxy Play.
  - Cú pháp đăng ký: DK_BL5GT gửi 999.
Thông tin này có hữu ích không?